نیازهای فناورانه

گاهی در هر یک از بخش‌های صنایع معدنی، یک نیاز فناوری یا یک راهکار صنعتی برای حل معظلی موقتی یا دائمی به وجود می‌آید. شرایط متغیر اقتصادی، تغییرات فرایند و هر پدیده‌ای که منجر به تغییرات قابل توجه در عملیات تولید ایجاد کند، چنین موقعیت‌ها و البته فرصت‌های فناوری را در پی خواهد داشت. چالش‌هایی اینچنینی در هر گروه صنعتی به وفور دیده شده و آوردگاهی جذاب برای متخصصین فنی و مهندسی در حل سوالات، چالش‌ها و نیازهای فناوری ایجاد خواهد کرد.
صدر فردا با ارتباطات دائمی و پیوسته خود با صنایع معدنی، در راستای اهداف و ماموریت‌های خود و با باور عمیق به توانمندی‌های داخلی، علاوه بر بررسی و برآورد دقیق این نیازها، از طریق شبکه‌های ارتباطی عمومی خود طی فراخوان‌ها و همایش‌های خود، با ایجاد زیست‌بومی پایدار برای رفع این نیازها به دنبال یافتن راهکارهایی مناسب با الگوهای متنوع همکاری در قالب مشارکت‌های چندجانبه با حفظ تمامی حقوق مادی و معنوی تمامی مشارکت‌کنندگان است.